Projekt „Bajeczna Matematyka”

  • Opublikowano: wtorek, 12 lutego 2019, 21:59

Od września do grudnia 2018 roku realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 25 w Tarnowie oraz Stowarzyszenie AD MAXIMAM projekt: „Bajeczna Matematyka” finansowany ze środków Fundacji mBank – Potęga.

Projekt ten składał się z 3 etapów i angażował zarówno uczniów klas 1a, 1b, 2, jak i młodzież z klas starszych. Pierwszym etapem projektu było przygotowanie zbioru zadań matematycznych do 7 wybranych bajek i lektur. Każda z bajek składa się z 10 zadań matematycznych. Po zakończeniu pracy twórczej przez uczniów klas starszych najmłodsi z klas 1 i 2 przystąpili do rozwiązywania zadań. Działania te były pilotażem i miały na celu wyeliminowanie błędów oraz poprawienie i doprecyzowanie zadań. Trzeci etap to ostateczna redakcja tekstów oraz skład publikacji. Zwieńczeniem działań był wydruk zadań oraz wręczenie dyplomów i nagród.

Wyrazy podziękowania należą się wszystkim którzy przyczynili się do powstania Bajek Matematycznych w ramach projektu „Bajeczna Matematyka”. Ołówki i pióra w dłoń! Powodzenia wszystkim, którzy będą je rozwiązywać.

Projekt „Bajeczna Matematyka”

Stowarzyszenie AD MAXIMAM
ul. Urszulańska 8
33-100 Tarnów

KRS: 0000558372
REGON: 361565165
NIP: 873-32-55-071

Nr konta:
16 1540 1203 2053 9303 0217 0001
BOŚ S.A. o/Tarnów