Projekty

  • Przyszłość wyższego szkolnictwa zawodowego

    Projekt „Przyszłość wyższego szkolnictwa zawodowego” jest realizowany przez Stowarzyszenie AD MAXIMAM, w ramach programu „Dialog” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

    Celem ogólnym projektu jest wypracowanie rekomendacji i postulatów dotyczących ustroju oraz zasad funkcjonowania państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce, które będą stanowić podstawę do przygotowania koncepcji reformy i modelu wyższego szkolnictwa zawodowego w przyszłości.

    Więcej…

Stowarzyszenie AD MAXIMAM
ul. Urszulańska 8
33-100 Tarnów

KRS: 0000558372
REGON: 361565165
NIP: 873-32-55-071

Nr konta:
16 1540 1203 2053 9303 0217 0001
BOŚ S.A. o/Tarnów