Wakacje z profilaktyką 2016: „Zdrowie. Ruch. Zabawa.”

  • Opublikowano: sobota, 30 lipca 2016, 18:24

Projekt ten to zajęcia zorganizowane dla uczniów Szkół Podstawowych w ramach półkolonii, których głównym celem była profilaktyka i zachowania prospołeczne skoncentrowane wokół zagrożeń jakie niosą alkohol, przemoc, narkotyki, dopalacze, brak higieny itp.

Ponadto:

  • Zorganizowane wycieczki pozwoliły popularyzować turystykę, sport i życie bez nałogów
  • Zajęcia sportowe, Mini Olimpiada oraz warsztaty ze zdrowego odżywiania przysłużyły się do propagowania zdrowego trybu życia (ruchu, higieny i zdrowych nawyków żywieniowych)
  • Zajęcia kreatywne zaowocowały rozwijaniem zainteresowań, twórczego myślenia, zdolności manualnych, kreatywności
  • Zajęcia w grupach, zarówno warsztatowe jak i integracyjne pomogły usprawnić umiejętności interpersonalne w grupie oraz współdziałanie i zdrową rywalizację.

Dwutygodniowe Wakacje z Profilaktyką cieszyły się pozytywnym odbiorem zarówno wśród uczestników jak też ich rodziców. Realizacja zadania nie byłaby możliwa bez współudziału finansowego Urzędu Miasta Tarnowa. Zadowolenie uczestników motywuje nas – organizatorów, do podjęcia kolejnych tego typu inicjatyw w naszym mieście.

Chcemy by coraz większa grupa dzieci i młodzieży mogła uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Klub Integracji Międzypokoleniowej „LUMEN’, którego głównym partnerem jest Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Stowarzyszenie AD MAXIMAM
ul. Urszulańska 8
33-100 Tarnów

KRS: 0000558372
REGON: 361565165
NIP: 873-32-55-071

Nr konta:
16 1540 1203 2053 9303 0217 0001
BOŚ S.A. o/Tarnów