Z profilaktyką za pan brat

  • Opublikowano: czwartek, 27 lipca 2017, 16:59

W dniach 10-21 lipca 2017 roku odbywała się Półkolonia pod hasłem: Z PROFILAKTYKĄ ZA PAN BRAT.

Wydarzenie to było współfinansowane z Budżetu Miasta Tarnowa.

Dzieci uczestniczyły w przyjemnych i pożytecznych zajęciach. Wycieczki, zajęcia plastyczne i sportowe przeplatały się z elementami profilaktyki i zajęć socjoterapeutycznych. Dowiedziały się o szkodliwości zagrożeń takich jak alkohol, narkotyki, dopalacze, nikotyna, ale także przemoc wraz z jej różnymi rodzajami oraz niezdrowe odżywianie.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia półkolonii oraz dyplomy i medale uczestnictwa w Mini olimpiadzie.

Spotkanie i poznanie nowych kolegów, koleżanek, zawarcie znajomości, a przy tym dobra zabawa i profilaktyka wypełniały każdy dzień półkolonijnego wypoczynku.

Dziękujemy Urzędowi Miasta Tarnowa oraz Wydziałowi zdrowia i polityki społecznej za wsparcie naszej inicjatywy.

Półkolonia „Z profilaktyką za pan brat”

Stowarzyszenie AD MAXIMAM
ul. Urszulańska 8
33-100 Tarnów

KRS: 0000558372
REGON: 361565165
NIP: 873-32-55-071

Nr konta:
16 1540 1203 2053 9303 0217 0001
BOŚ S.A. o/Tarnów